تابلو نئونی

در دنیایی زندگی میکنیم که جهانی دو روست گاهی روی خوشی به ما نشان می دهد و خنده بر لب های ما می آورد و گاهی روی بدی نشان می دهد و باعث عذاب میشود. این دو رو بودن برای همه هست برای حیوانی که در جنگل زندگی می کند، پرنده ای که روی شاخه ها ی درختان می نشیند، تمامی گیاهانی که نفس می کشند و زندگی میکنند، و انسانی که خود را بهترین می داند و خود را در زیر نقاب غرور پنهان کرده است که گویا دنیا با او بازی میکند و در بعضی مواقع که دنیا پشتش را به ما کرده و روی بدی به ما نشان می دهد باید جلویش بایستیم مقاوت کنیم و بجنگیم.این جنگیدن سلاح های دردناک خنده و شادی را دارد و هر فردی میدان جنگش با دیگری متفاوت است یکی در فروشگاه ها خنده را سپر قرار می دهد ؛ دیگری در کافی شاپ،در رستوران، سینما و سایر جاهایی که انسان می تواند در آن بجنگد و خنده را در دستانش بگیرد تا دومین روی دنیا را به زمین بزند و پیروز شود ولی متاسفانه بیش تر مردم میدان جنگ خود را هنوز پیدا نکردند آنها از محیط های تکراری خسته شدند از سینماها که همیشه صندلی هایش به یک سمت چیده شده و یا از رستوران هایی که برای وارد شدن به آنجا هیچ شوق و هیجانی وجود ندارد.رستوران ها و کافه ها میتوانند با استفاده از تابلوهای نئونی باعث به وجود آوردن مکان های عمومی که برای خیلی از افراد تکراری شده بود را به مکان خاصی تبدیل کنند و باعث شوند از همان ابتدا و ورود به آنجا حال خوبی به آنها دست بدهد.

شما نیز میتوانید برای کسب و کارتان از خدمات تابلوسازی هخامنش جهت متفاوت بودن محل کارخود استفاه کنید.